พื้นฐานและระบบการทำงานของ กล้อง CCTV ประเภทอุปกรณ์กล้องวงจรปิดมีอะไรบ้าง

ซีซีทีวิ

พื้นฐานและระบบการทำงานของ กล้อง CCTV

CCTV หรือ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV System) ได้รับความนิยมแทบจะทุกสถานที่ที่มีมนาย์อาศัยอยู่ เพราะช่วยในการรักษาความปลอดภัย ดูแลอาคารสถานที่และประโยชน์ด้านอื่น ๆ ทำให้ปัจจุบันแม้แต่อาคารบ้านเรือนก็หันมาติดตั้งกล้องกันมากขึ้น ทว่าบางครั้งผู้ที่สนใจบางท่านอาจยังมีข้อสงสัยและลังเลใจว่าจะเลือกระบบหรือประเภทไหนดีเพื่อให้ถูกต้อง เหมาะกับจุดประสงค์การใช้งาน เนื่องจาก CCTV ก็มีด้วยกันหลายแบบจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจพื้นฐานและระบบการทำงานของตัวกล้องกันก่อน

พื้นฐานการทำงานของ กล้อง CCTV

กล้องวงจรปิด

ระบบโทศทัศน์วงจรปิด เป็นระบบที่ส่งสัญญาณภาพจากตัวกล้องไปยังระบบแสดงผล โดยขึ้นอยู่กับว่าเราติดตั้งบริเวณใด
การเชื่อมต่อจะมีหลัก ๆ อยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

1.ระบบ Network camera

2.ระบบ Analog camera

โดยทั้ง 2 แบบจะมีหลักการทำงานที่เหมือนและต่างกันอีกทั้งยังมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันอีกด้วย ดังนี้
ระบบ Network camera จะเชื่อมต่อโดยผ่านสาย LAN หรือ UTP เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ระบบ Analog camera ใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย Coaxial Cable ในการใช้งาน

อุปกรณ์กล้องวงจรปิด จะแบ่งออกเป็น

1. ตัวส่งสัญญาณ
กล้องรับภาพ เลนส์ ขายึดกล้อง ชุดหุ้มกล้องและหัวส่วย

2.ตัวเชื่อมสัญญาณ
เครื่องสลับภาพ เครื่องแบ่งสัญญาณภาพ อุปกรณ์ควบคม

3.ตัวทำหน้าที่ในการรับสัญญาณ
จอมอนิเตอร์ เครื่องบันทึกภาพ

การทำงานของอุปกรณ์แต่ละส่วน

กล้องระวังภัย

1.CAMERA หรือ กล้องรับภาพ หากแยกง่าย ๆ จะแยกออกเป็นกล้องสีและกล้องขาวดำ โดยสำหรับกล้องสีจะเหมาะกับการติดตั้งบริเวณที่มีแสงสว่าง เป็นกล้องที่สามารถแยกรายละเอียดของสิ่งของ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เราบันทึกได้ดี ถ้ามีแสงสว่างสม่ำเสมอภาพที่ได้ก็จะคมชัด ซึ่งมักจะติดตั้งตามสถานที่ทั่วไปเช่น ร้านค้า มินิมาร์ท สำนักงาน โรงแรง คอนโดมิเนียม เป็นต้น ค่อนข้างมีความอเนกประสงค์

ในส่วนของกล้องขาวดำ แม้ว่าจะไม่ได้รายละเอียดที่คมกริบ สีแยกชัดเจนเหมือนกล้องสี ต่กล้องชนิดนี้มีข้อเด่นตรงสามารถรับภาพได้แม้แสงสว่างน้อยนิด ทำให้เหมาะที่จะติดตั้งยามค่ำคืนในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีแสง เช่น ถนน หรือตามโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ตลอดจนลานจอดรถต่าง ๆ

2.เลนส์ (Lens) ปกติจะแบ่งออกเป็น 4 แบบด้วยกัน
เลนส์ ประเภท NO IRIS : ปรับ Focus ได้อย่างเดียว
เลนส์ประเภท Manual IRIS : สามารถปรับความคมชัดและความสว่างได้
เลนส์ประเภท Auto IRIS : สามารถปรับความคมชัดและปรับแสงได้แบบอัตโนมัติ
เลนส์แบบ Zoom : สามารถดึงภาพระยะไกลได้3.ขายึดกล้อง ต้องเลือกให้เหมาะสมกับน้ำหนักของอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เราได้เลือกมาติดตั้ง ทั้ง กล้อง เลนส์ ชุดหุ้มกล้อง เป็นต้น

4. ชุดหุ้มกล้อง (Housing) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องกล้องจากทั้งแดด ฝน ฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นตัวที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งาน มีทั้งแบบ indoor และ outdoor ให้เลือกหลายแบบ (ตรงนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและสถานที่ติดตั้งเป็นสำคัญ)

5.หัวส่าย เป็นอุปกรณ์เป็นตัวส่ายซ้าย ขวา อาจจะไม่ค่อยนิยมมากนัก

6.เครื่องสลับภาพ เป็นตัวการในการรับและส่งสัญญาณของภาพไปยังอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรับภาพ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการสลับภาพให้ภาพมาปรากฏที่หน้าจอ

7.จอมอนิเตอร์ (Monitor) จะมีหน้าที่ในการรับสัญญาณภาพ แบ่งเป็นจอสีและจอขาวดำ

8. เครื่องบันทึกภาพ โดยทั่วไปจะมี 2 ระบบใหญ่ที่นิยมใช้กัน
8.1 ระบบ Analog
ระบบ VHS
ระบบ Time lapse

8.2 ระบบ Digital
ระบบ DVR (Digital Video Recorder) เป็นการบันทึกภาพลงในข้อมูล HHD หรือ ฮาร์สดิส
ระบบ PC- BASE
ระบบ Stand alone

ลักษณะการติดตั้งในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
กล้องวงจรปิด

1.ติดตั้งแบบฟิกซ์หรือติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Camera) เป็นแบบที่ไม่สามรรถขยับได้หรือไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการดูเพราะติดตั้งอยู่บนขากล้องตัวอื่น ๆ
2.ติดตั้งแบบหมุนปรับทิศทางได้ (Moving Camera) สามารถหมุนซาย หมุนขวา เงยขึ้น ก้มลงได้ โดยอาจจะมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริมช่วยให้ทำงานได้หลากหลายมากขึ้น

ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ นอกจากนั้นแล้วสิ่งพื้นฐานอีกประการที่ต้องคำนึงถึงและทำความเข้าใจ คือ การออกแบบและติดตั้ง

การออกแบบและติดตั้งกล้อง

ในระบบเดินสายสัญญาณจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่
1.การเดินสายไฟภายในอาคาร

นอกจากคุณภาพแล้วยังต้องคำนึงถึงความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหน้างานว่าต้องการความเรียบร้อยมากน้อยขนาดไหน เช่น บางสถานที่เป็นห้องที่ต้องการความสวยงาม ก็จะต้องมีการร้อยท่อสายไฟและสัญญาณ อาจต้องเก็บท่อร้อยสายไฟให้มีความมิดชิด ซึ่งค่อนข้างต้องอาศัยช่างที่มีประสบการณ์และชำนาญ

2.การเดินสายไฟภายนอกอาคาร

ความสวยงามก็มีความสำคัญเช่นกัน ขึ้นอยู่กับหน้างาน บางทีต้องเดินสายจากอาคารหนึ่งไปยังอาคารหนึ่ง หรือข้ามไปยังอีกฝั่งถนนหนึ่งจะต้องมีการวางแผนอย่างดีเพราะต้องมีการฝังท่อสำหรับเดินสาย ซึ่งต้องได้รับการระบบเป็นอย่างดี ทั้งเพื่อความสวยงามและการคงทน ที่สำคัญคือความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วย

สรุป พื้นฐานและระบบการทำงานของ กล้อง CCTV ทั้งอุปกรณ์พื้นฐาน ระบบการทำงานและการติดตั้งรวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อสามารถใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้ใช้งานหรือผู้สนใจจะต้องกำหนดเป้าหมายและสถานที่ที่ต้องการติดตั้งก่อน เพื่อสามารถวางระบบและเลือกได้อย่างถูกต้อง คงทนและตามความต้องการ